Deel jouw ervaring - 't mooiste licht | FAKRO

Deel jouw ervaring en win tot € 200 op je aankoopbedrag terug!


Ben jij ook zo trots op ’t mooiste licht dat je samen met FAKRO bij jou thuis hebt gecreëerd? Deel dan je ervaring en maak kans op € 200 retour op het aankoopbedrag van jouw FAKRO daglichtoplossing. De actie loopt van 1 juni 2019 t/m 31 december 2019.

De actie in het kort


We zijn benieuwd naar de situatie die is ontstaan bij jou thuis door het plaatsen van een FAKRO daglichtoplossing. Hoe heeft het (extra) daglicht bijgedragen aan de beleving van licht, ruimte en sfeer in jouw woon- of werkruimte? Jouw ervaring willen we graag gebruiken om anderen te inspireren. Dus heb jij een FAKRO dakraam, lichtkoepel, platdakraam of dakkapel bij jou thuis laten plaatsen? Deel dan via onderstaand formulier jouw mooiste lichtbeleving met ons en maak kans op € 200 retour op je aankoopbedrag*. Vanaf 1 juni 2019 kiezen we maandelijks een winnaar.

 

* Als winnaar ontvang je € 200 retour op het aankoopbedrag van FAKRO producten. Is het aankoopbedrag lager dan € 200, dan wordt enkel het aankoopbedrag uitgekeerd.

Zo doe je mee

 1. Maak een of meerdere sfeerfoto’s van de geplaatste FAKRO daglichtoplossing bij jou thuis. Laat hierbij het raam én (een deel van) de woon- of werkruimte zien en toon aan hoe het binnenvallende daglicht voor een bijzondere licht- en ruimtebeleving heeft gezorgd. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor het tonen van de voor- en nasituatie, of hoe jij of iemand anders van de ruimte geniet. Of laat alleen het eindresultaat zien.
 2. Vul het formulier onderaan de pagina in en upload de foto (‘s).
 3. Voeg de aankoopfactuur van het product toe en verzend het formulier.

 

Maandelijks kiezen we een winnaar

Per maand kiezen we een winnaar. Deze wordt in de tweede week van de daarop volgende maand bekend gemaakt via hetmooistelicht.nl en onze social media kanalen. We beoordelen de inzendingen op de volgende punten:

 

 • Is er op de foto een FAKRO product zichtbaar?
 • Laat de foto duidelijk de effecten van binnenvallend daglicht in huis zien?
 • Jouw ervaringsverhaal.

 

Ben jij de winnaar? Dan nemen we per e-mail contact met je op.

Deel jouw ervaring


Klaar om je persoonlijke ervaring met ’t mooiste licht met ons te delen? Vul onderstaand formulier in en voeg maximaal drie foto’s toe. Je kunt maandelijks slechts een keer deelnemen. Inzenden is mogelijk van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2019. Bij deelname ga je akkoord met de actievoorwaarden.
Fill out my online form.

Actievoorwaarden

Algemeen

 • Deze actie wordt aangeboden door FAKRO Nederland bv (hierna “FAKRO Nederland”) Adres: De Ren 34, 6562 JK Groesbeek. Tel: 024 3978095. E-mail: info@fakronederland.nl.
 • Deze actie loopt van 1 juni 2019 t/m 31 december 2019.
 • Per maand kiest FAKRO Nederland een winnaar op de volgende criteria:
  • Algemene kwaliteit van het fotomateriaal
  • Aanwezigheid van een FAKRO daglichtproduct in de foto(‘s)
  • De effecten van binnenvallend daglicht in de foto
  • Het ervaringsverhaal
 • De winnaar ontvangt tot € 200,- retour op zijn/haar aankoopbedrag van FAKRO producten. Is het aankoopbedrag lager dan € 200,-, dan wordt alleen het aankoopbedrag uitgekeerd.
 • De winnaar wordt in de tweede week van de nieuwe maand bekend gemaakt. FAKRO Nederland neemt per e-mail contact op met de winnaar. Over de uitslag wordt verder niet gecorrespondeerd.
 • Er kan in de actieperiode eenmaal per maand een inzending gedaan worden.
 • Om deel te nemen aan de actie is een kopie van de aankoopfactuur van het FAKRO daglichtproduct nodig. Onder daglichtproduct wordt verstaan; een dakraam, lichtkoepel, platdakraam, dakkapel, lichtstraat of zonwering van het merk FAKRO.
 • De aankoop van het FAKRO daglichtproduct is door de deelnemer of door de monterende partij in opdracht van de deelnemer gedaan via een officieel FAKRO verkooppunt zoals hier vermeld. FAKRO behoudt het recht dit te verifiëren.
 • Registraties zonder volledig ingevuld formulier of zonder kopie van de officiële aankoopfactuur worden niet in behandeling genomen. Het is noodzakelijk dat het volgende goed zichtbaar is op de aankoopfactuur (FAKRO behoudt zich het recht deze gegevens te verifiëren):
  • de naam van het verkooppunt/de dealer of de naam van het montagebedrijf;
  • het producttype;
  • de betaalde prijs voor het product.
  • de aankoopdatum
 • Deelname aan de actie is alleen mogelijk door het formulier op www.hetmooistelicht.nl/deeljouwervaring volledig en naar waarheid in te vullen en te versturen met een kopie van de aankoopfactuur van het officiële verkooppunt of van het montagebedrijf. Na het verzenden van het formulier ontvang je op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van deelname. Indien aanvullende informatie bij de inzending nodig is, is het mogelijk dat FAKRO Nederland per e-mail nogmaals contact opneemt.
 • De actie geldt uitsluitend voor particulieren in Nederland. Bij deelname geef je aan eigenaar te zijn van de woning en het FAKRO daglichtproduct. FAKRO Nederland werknemers zijn uitgesloten van deelname.
 • Het uitkeren van de geldprijs wordt binnen 6 weken op het door de winnaar opgegeven IBAN uitgekeerd. Het bedrag kan enkel op een Nederlands rekeningnummer gestort worden. FAKRO Nederland is niet aansprakelijk voor onjuist doorgegeven betaalgegevens.
 • FAKRO Nederland behoudt het recht een deelnemer te weigeren wanneer deze één van de actievoorwaarden heeft overtreden, onvolledige of onjuiste informatie heeft opgegeven of wanneer de betreffende deelnemer de actie probeert te manipuleren. FAKRO Nederland kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit en geldige inschrijving op het door hen opgegeven woon- of verblijfadres.
 • FAKRO Nederland behoudt het recht de actie tussentijds te wijzigen, zonder dat FAKRO Nederland daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens deelnemer. Wijziging van de actie zal door FAKRO Nederland bekend gemaakt worden via www.hetmooistelicht.nl/deeljouwervaring.
 • FAKRO Nederland is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit of verband houdt met de actie of het gebruik van de foto’s. Deelnemer vrijwaart FAKRO Nederland van aanspraken van derden in verband met deze actie en door hem/haar geüploade foto’s.
 • Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van FAKRO Nederland.
 • Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
 • Door deelname aan deze actie ga je automatisch akkoord met de actievoorwaarden.
 • Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eventuele zet- of typefouten in deze actievoorwaarden.
 • Vragen over de actie kunnen uitsluitend gesteld worden via marketing@fakronederland.nl of via 024 397 8095.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Bij deelname aan deze actie geef je FAKRO Nederland toestemming je persoonsgegevens te verwerken en op te slaan. We doen dit altijd met de uiterste zorg. We delen je gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de actie, zoals hieronder gespecificeerd.

 

 • Bij deelname geef je FAKRO Nederland toestemming jouw ervaring inclusief foto en voornaam te delen op FAKRO’s social media kanalen en websites.
 • Het deelnameformulier wordt aangeboden door de dienstverlener Wufoo. Dit betekent dat de gegevens via de servers van deze dienst worden verwerkt. Lees hier meer over de wijze waarop ze dit doen. Wil je je gegevens niet via de digitale weg verzenden, dan kun je contact met ons opnemen via marketing@fakronederland.nl.
 • Verstrekte gegevens worden door FAKRO Nederland alleen gebruikt om aan de verplichtingen van de actie te voldoen en om anderen te inspireren met jouw ervaringsverhaal.
 • FAKRO Nederland bewaart de verstrekte gegevens zolang als noodzakelijk is voor de verwerking van deze actie met een maximum van twee jaar of voor zolang FAKRO Nederland daartoe verplicht is op grond van toepasselijke wetgeving. Na die tijd zullen we je gegevens anonimiseren of vernietigen.
 • Je behoudt het recht om je gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met marketing@fakronederland.nl. Je hebt ook het recht contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens voor vragen of klachten over de verwerking van je persoonsgegevens door FAKRO.

 

De verstrekte gegevens worden met de volgende doelen verzameld:

 

 • Voor- & achternaam; om je persoonlijk aan te spreken, vragen wij een voor- en achternaam. We gebruiken deze gegevens ook om de deelname te registreren en eventuele fraude met de actie te voorkomen. Mocht er een foto gepubliceerd worden, dan zullen we hierbij altijd alleen een voornaam vermelden.
 • E-mailadres; per e-mail ontvang je van ons een bevestiging van deelname. Ook met de winnaars nemen wij via deze weg contact op. In sommige gevallen zullen we aanvullende informatie vragen bij een foto. In dit geval nemen we ook per e-mail contact op.
 • Aankoopfactuur; de aankoopfactuur is nodig om te voldoen aan de voorwaarden van actie. Hiermee toon je aan de eigenaar te zijn van de FAKRO producten, controleren we of het product via een officieel verkooppunt is aangeschaft en bepalen we de hoogte van een eventueel uitkeringsbedrag.
 • Fotomateriaal; we vragen je foto’s te delen zodat wij ook anderen kunnen inspireren in de toepassing van FAKRO daglichtproducten.
 • Betaalgegevens; ben je winnaar van de actie, dan hebben we aanvullend bankgegevens nodig om het prijzengeld over te maken.
 • Overige informatie die in correspondentie wordt verstrekt; het kan dat we per e-mail contact opnemen om nog wat aanvullende vragen te stellen. We doen dit om het ervaringsverhaal verder uit te diepen.

 

Gebruiksrecht foto’s
Met deze actie verzamelen we persoonlijke ervaringen met onze producten. Deze ervaring gebruiken we om anderen te inspireren. Wanneer je een foto upload of op een andere wijze met FAKRO Nederland deelt ten behoeve van de actie, dan kunnen we deze foto inzetten voor promotionele doeleinde. Als winnaar wordt je ervaringsverhaal onder andere gedeeld op www.hetmooistelicht.nl en de social media kanalen van FAKRO Nederland. Bij deelname aan de actie:

 

 • Geef je FAKRO Nederland onherroepelijk toestemming voor het gebruik van de foto’s gedeeld in de actie inclusief het onbeperkte en exclusieve auteursrecht daarop.
 • Garandeer je maker (rechthebbende) te zijn van de foto’s en bevoegd te zijn deze overeenkomst aan te gaan en de rechten toe te kennen aan FAKRO Nederland;
 • Garandeer je uitdrukkelijke toestemming te hebben namens alle personen die op de foto staan afgebeeld om het gebruik van de foto’s door FAKRO Nederland toe te staan. In het geval van minderjarigen op de foto heb je toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers van de desbetreffende minderjarige.
 • Sta je er voor in dat de foto’s en het aan FAKRO Nederland toegestane gebruik geen inbreuk maken op rechten van derden. Voor zover toegestaan doet deelnemer afstand van zijn/haar eventuele persoonlijkheidsrechten;
 • Behoudt FAKRO Nederland het recht om foto’s op elk gewenst moment en zonder opgaaf van reden te verwijderen.

 

einde actievoorwaarden